Om EGL Sverige

EGL Sverige är namnet på den nationella arbetsgrupp inom Europe Goes Local* som har till uppgift att stödja utvecklingen av den lokala öppna fritids- och ungdomsverksamhet. Gruppens arbete utgår från och bygger på dokumentet Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet, allmänt kallat ”Chartern”.

Syftet är att stimulera och stödja användandet av chartern, dess principer och riktlinjer, som utgångspunkt för lokalt och regionalt utvecklingsarbete.

Målgruppen är alla som ansvarar för och verkar inom sektorn, från politiker över chefer till verksamhetspersonal.

Arbetsgruppen arrangerar utbildningstillfällen, tar fram stödmaterial och förmedlar information om de lokala såväl som nationella och europeiska aktiviteter som sker inom och med koppling till Europe Goes Local.

Gruppens arbete är också nära länkat till den av EU:s ministerråd nyligen antagna resolutionen om en ”European Youth Work Agenda” och det arbete, ”the Bonn process”, som nu startar för att ’göra verkstad’ av resolutionen och stärka den öppna ungdomsverksamheten.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller vill ha stöd i ditt utvecklingsarbete!

Du når oss på: info@eglsverige.eu

Nationella arbetsgruppen

I den nationella arbetsgruppen för EGL Sverige ingår representanter från följande organisationer:

Fritidsledarskolorna
Kontaktperson: Nina Forslund
Mail: nina.forslund@vgregion.se

KC – Kunskapscentrum för fritidsledarskap
Kontaktperson: Tomas Olausson
Mail: tomas.olausson@tyreso.se

KEKS – Nätverk för öppen ungdomverksamhet
Kontaktperson: Jenny Haglund
Mail: jenny.haglund@keks.se

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Kontaktperson: Johan Gebo
Mail: johan.gebo@lsu.se

MUCF – Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor
Kontaktperson: Andreas Björk
Mail: andreas.bjork@mucf.se

Nackanätverket
Kontaktperson: Anders Kindblom
Mail: anders.kindblom@haninge.se

SFK – Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening
Kontaktperson: Mia Wallengren
Mail: mia.wallengren@falkoping.se

Umeå Universitet
Kontaktperson: Lars Norqvist
Mail: lars.norqvist@umu.se

Fritidsforum
Kontaktperson: Maud Björnstedt
Mail: maud.bjornstedt@fritidsforum.se