Europe Goes Local – Sverige

Vi är inte ensamma

Runt om i Europa pågår en mängd projekt för att stärka och utveckla den öppna ungdomsverksamheten och såväl EU som Europarådet har antagit nya strategier och policydokument som pekar på vikten av ett kvalitativt, främjande ungdomsarbete. I centrum för mycket av detta arbete står Europe Goes Local, EGL, där 27 länders Erasmus+ kontor med flera samverkar för att stödja lokalt ungdomsarbete. 2019 antog EGL A European Charter on Local Youth work, Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Chartern bygger på centrala europeiska måldokument och speglar en samlad europeisk kunskap om vad som krävs för att säkerställa kvalitet i öppen fritids- och ungdomsverksamhet.

EGL Sverige är den nationella arbetsgrupp som bildats med syfte att stödja användandet av chartern.

Nya ambassadörer

Vi har genomfört en utbildning i Göteborg för Charterambassadörer. Syftet med detta är att bli fler som sprider och jobbar med Chartern runt om i landet. Det var dagar fyllda med inspiration, energi och många kloka reflektioner.

Kontakta oss om du vill att någon av ambassadörerna kommer till er för att prata om Chartern: info@eglsverige.eu.

Go for change!

GO FOR CHANGE bygger på chartern och är vårt stödmaterial för dig som vill utveckla den öppna fritids- och ungdomsverksamheten. Materialet är uppdelat i korta fristående delar och kan laddas ner som film, PowerPoint och PDF. Till varje del finns också diskussionsfrågor.

Utveckla den öppna ungdomsverksamheten – behövs det?

Det här materialet är för dig som kan behöva motivera andra och få dem att tänka att det kan vara bra att använda chartern. Läs mer…

Varför en Charter on
Local Youth Work – del 1

Här ges en bakgrund till varför den öppna ungdomsverksamheten, ”fritidsgården”, ofta har en svag ställning och vilka konsekvenser detta får för alla inblandade. Läs mer…

Varför en Charter on
Local Youth Work – del 2

Här vidgas perspektivet till Europa och den process och de politiska ställningstaganden som lett fram till bland annat chartern. Läs mer…

A European Charter on
Local Youth Work

Här får du en utförlig presentation av chartern, vad den innehåller och hur den togs fram. Läs mer…

Vad är vinsterna med en kunskapsbaserad verksamhet?

I det här materialet visas vilka vinster användandet av chartern ger för både ungdomar och de som arbetar i och ansvarar för verksamheten. Läs mer…

Utveckla den öppna
ungdomsverksamheten!

Här hittar du det material du behöver för att kunna genomföra en utvecklingsprocess kopplad till en eller flera av punkterna i chartern. Läs mer…

Youthworkers, policy development and the way ahead

Den 23 – 25 maj genomfördes Europe Goes Locals årliga konferens då 170 deltagare från runt om i Europa träffades i Stockholm. Målet för konferensen var att samla nationella delegationer och representanter från organisationer på Europanivå för att diskutera hur vi kan bygga relevanta samarbeten på nationell nivå för att stödja lokal öppen ungdomsverksamhet samt vilket stöd som behövs från Europanivå för att göra det nationella samarbetet effektivt.

Titta på Jonas Agdurs öppningsanförande: ”Youth workers, policy development and the way ahead”. (Inspelad i efterhand, engelska 14:23)