EGL Europa

Europe Goes Local, EGL, startade 2016 som ett projekt med syfte att stödja lokalt ungdomsarbete. I projektet ingår 27 EU-länders Erasmus+ kontor (i Sverige MUCFs avdelning för internationellt arbete) och några partners, bland dem European Youth Forum och InterCity Youth där både KEKS och KC är medlemmar.

Projektet leds av en styrgrupp bestående av representanter för några Erasmus+ kontor och bland annat InterCity Youth. I varje land finns också nationella arbetsgrupper med uppdraget att stimulera och stödja arbetet med chartern.

Att ta fram ”A European Charter on Local Youth Work” har varit ett av projektets viktigaste mål, men man har också genomfört en mängd konferenser, seminarier och studiebesök. Detta kommer man också att fortsätta med de kommande åren då projektet nu är på väg att omformas till en plattform för stöd åt lokalt ungdomsarbete.

Läs mer på www.europegoeslocal.eu

Du kan också följa EGL på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1746880872070611

Länkar

InterCity Youth: www.intercityyouth.eu
European Youth Forum: www.youthforum.org