Utveckla den öppna ungdomsverksamheten – Behövs det?

Det här materialet är för dig som kan behöva motivera andra och få dem att tänka att det kan vara bra att använda chartern.
Filmen är ca 3 minuter.

Ladda ner som film, som PowerPoint, som PDF.

Ladda ner diskussionsfrågor här.