Go for change!

GO FOR CHANGE bygger på chartern och är ett stödmaterial för dig som vill utveckla den öppna fritids- och ungdomsverksamheten. Materialet är uppdelat i korta fristående delar och kan laddas ner som film, PowerPoint och PDF. Till varje del finns också diskussionsfrågor.

Utveckla den öppna ungdomsverksamheten – behövs det?

Det här materialet är för dig som kan behöva motivera andra och få dem att tänka att det kan vara bra att använda chartern.

Varför en Charter on
Local Youth Work – del 1

Här ges en bakgrund till varför den öppna ungdomsverksamheten, ”fritidsgården”, ofta har en svag ställning och vilka konsekvenser detta får för alla inblandade.

Varför en Charter on
Local Youth Work – del 2

Här vidgas perspektivet till Europa och den process och de politiska ställningstaganden som lett fram till bland annat chartern.

A European Charter on
Local Youth Work

Här får du en utförlig presentation av chartern, vad den innehåller och hur den togs fram.

Vad är vinsterna med en kunskapsbaserad verksamhet?

I det här materialet visas vilka vinster användandet av chartern ger för både ungdomar och de som arbetar i och ansvarar för verksamheten.

Utveckla den öppna
ungdomsverksamheten!

Här hittar du det material du behöver för att kunna genomföra en utvecklingsprocess kopplad till en eller flera av punkterna i chartern.